Tátové.info

stránky pro všechny táty

Jednotný scénář

Následující článek by možná patřil do učebnic občanské nauky pro střední školy. Rozhodně je velkou chybou, že mladé muže nikdo neučí, jak poznat vhodnou manželku a jak se obloukem vyhnout té nevhodné, a tak zatímco ženy mají tyto instinkty hluboce zakódovány v podvědomí, ba vrozeny, muži jsou v tmto směru v obrovské nevýhodě, zvláště pak za situace, kdy s nimi cloumají hormony na všechny strany a připravují je velmi často o základní schopnost rozumové úvahy. A potom se - obvykle pozdě - nestačí divit.

Tátové v historii

Význam otce a jeho postavení v rodině, stejně jako očekávání a normy kolem dobrého otcovství, se v historii vyvíjely spolu s proměnami společností, v rámci kterých otcové zaujímali své postavení v rodinách. Podobně jako každá jiná sociální role byla i tato vždy definována a formována mnoha společenskými a kulturními faktory, které vytvářely a ovlivňovaly statut otců ve společnosti a v rodině, včetně jejich práv a povinností, které z role otce vyplývaly. Aristoteles jako první odvodil z filosofického hlediska manželskou a otcovskou autoritu muže, kterou považoval za oprávněnou, neboť je založená na přirozené nerovnosti mezi lidmi – nejdokonalejší mezi bytostmi přirozeně rozkazuje ostatním členům rodiny.

Sám s dítětem

Pojďme se podívat za opačnou stranu barikády. I když ve vysoce rozvodové České republice vychovávají děti po rozvodu především ženy, řady mužů "samoživitelů" v posledních letech pozvolna stoupají. Jak to vypadá, když se o dítě stará sám muž?V ideální rodině se mužský a ženský element navzájem vhodně doplňují a jejich výchovné působení je tak harmonické a vyvážené. Dítě pak má každý den před sebou názorný příklad toho, jak se chovají muži a ženy a může si samo začít tvořit představu o rozdílnosti obou pohlaví.

Mýty o otcovství

Na cestě k větší angažovanosti v péči o děti stojí mužům stále několik stereotypních přesvědčení, které ve vztahu k mužům-otcům v naší společnosti převládají. Tyto mýty se opírají o několik představ, které se zakládají především na tzv. univerzalitě otcovství (chování otců je ve všech kulturách stejné) a na jeho přirozenosti (dispozice k rodičovství jsou vrozené a tudíž neměnné). Tento mýtus se velmi rozšířil zejména díky vývojové psychologii. Dlouhá léta se poukazovalo na to, že muži nikdy nemohou být tak schopnými pečovateli jako ženy, neboť k tomu nejsou přírodou vybaveni.

Stránky

Poslední komentáře

Partneři

Střídavka - stránky nejen o střídavé péči

Táta na mateřské - netradiční stránka pro všechny rodiče pohledem Táty

Liberecká pražírna - pražírna a prodejna kávy v centru Liberce