Tátové.info

stránky pro všechny táty

Webový portál Střídavka ve spolupráci s Unií otců si vás dovoluje pozvat na 4. český Den otců

Den otců se na západ od našich hranic už tradičně slaví třetí červnovou neděli. Letos tedy 15. června 2014. I my už čtvrtým rokem připomínáme tento den význam otcovství (ale samozřejmě nejen tento den). Chcete i vy podpořit táty, jejich větší zapojení tátů do výchovy dětí, péči obou rodičů o děti? Pak tedy přijďte, třeba i s dětmi, rodinou, známými... Sejdeme se

Rozhodla za mne synova matka

Stridavka.cz: Proč jste se rozhodl pro model střídavé péče?

Rozhodla za mne synova matka. Dávala svým chováním najevo svou rodičovskou nadřazenost a snažila se mne z jeho výchovy vyčlenit. Pokud by jí byl syn svěřen, postupně by jeho kontakty se mnou a mojí rodinou omezovala. Byl jsem si vědom svojí důležitosti v synově životě a chtěl v něm zůstat. Cítil jsem povinnost ho chránit, vychovávat, dát mu to dobré, naplnit jeho očekávání a potřeby. Nebýt jen návštěvou, kterou maminka povoluje. Spoléhat na široký styk jsem nemohl, věděl jsem, jak stát nedokáže dodržování rozsudků a předávání dětí "víkendovému" rodiči účinně vymáhat. Samozřejmě jsem si studiem literatury předem ověřil, že střídavá péče pro děti není problém. To mne v mém úsilí utvrdilo. Neměl jsem na výběr.

Tátafest 2014: TataBojs, Táta roku i značka Tátové vítáni

Třetí červnová neděle již tradičně patří otcům. Ve světě se Den otců slaví již přes sto let a v našem kalendáři si v poslední dekádě i díky Tátafestu nachází své stálé místo. Letošní již 8. ročník Tátafestu se uskuteční v neděli 15. června 2014 od 14 do 19 hod. v pražském parku Stromovka - v prostoru u restaurace Šlechtovka.  Akce pořádaná Ligou otevřených mužů a Unií center pro rodinu a komunitu je určená především mužům – otcům a je zdarma přístupná pro širokou veřejnost.

Den pozemního vojska - Bahna 2014

Den pozemního vojska “BAHNA” je velmi atraktivní a hojně navštěvovaná prezentace Armády České republiky a klubů vojenské historie na veřejnost, největší svého druhu v České republice. Probíhá každoročně od roku 1990 v prostoru vojenského cvičiště Bahna u Strašic a těší se značnému zájmu diváků, kterých každoročně přitáhne více než 50 000 tisíc. Jeho cílem je ukázat veřejnosti vyspělost vojensko-historických jednotek předválečné Československé armády, předvést současnou vojenskou techniku a praktickými ukázkami demonstrovat profesní připravenost příslušníků Společných sil.

Táta jako doprovod dítěte v nemocnici, pořád rarita

Dnes se s vámi chci podělit o pár zážitků s pobytem jako doprovod v nemocnici. Předně chci touto cestou poděkovat všemu personálu dětského oddělení a ambulance Liberecké nemocnice. Za profesionalitu výborný přístup k dětem i dospělým. Naše léčba zde proběhla příjemně, jak jen to je při pobytu v nemocnici možné. Když, po návštěvě vašeho dětského doktora držíte v ruce žádost o hospitalizaci v nemocnici, je vám jasné, že jde do tuhého. Do této situace jsem se dostal poprvé, o to to asi bylo těžší. V jedné ruce žádost v druhé sípající dítě s horečkou a zápalem plic.

Zkušenosti se střídavou výchovou

Text přednášky na odborném semináři na téma “STŘÍDAVÁ PÉČE” dne 22. února 2011 v Poslanecké sněmovně PČR.
Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych se představila. Jmenuji se Jana Pužmanová a byla jsem panem poslancem Staňkem požádána, abych zde krátce pohovořila o tom, jak střídavá výchova funguje, případně nefunguje, u nás v rodině. Vdávala jsem se v roce 1990, rozváděli jsme se v roce 2005. V té době bylo našim dětem 6 a 9 let, chodily do 1. a 3. třídy.

Nový web nejen pro chytré hlavy - FORT IQ

Po dlouhých přípravách jsme do provozu uvedli web s hádankami, pracovními listy a úlohami zaměřený na cílené rozvíjení a podporu intelektu dětí ve věku 2 – 12 let. Úlohy i s charakteristikou rozvíjených oblastí jsou na webu: www.fortiq.cz. Název webu nejen odkazuje na jména autorů většiny hádanek, ale jde i trochu o vytvoření pevnosti IQ – FORT IQ. Budeme rádi, pokud dáte o nás vědět ve školách (MŠ i ZŠ).

Kniha o mužství

Autorova kniha Mužství se během několika let stala v mnoha zemích bestsellerem. Byla provázena vlnou zájmu o téma role muže a otce v západní společnosti, jež se stává v mnoha ohledech zženštilou. Známý psycholog tvrdí, že v posledních desetiletích dochází k radikální proměně mužské mentality a že po dlouhém období emancipace ženství v podobě feminismu je třeba věnovat naopak velkou energii na záchranu opravdového mužství ve všech sférách společnosti.

Stránky

Poslední komentáře

Partneři

Střídavka - stránky nejen o střídavé péči

Táta na mateřské - netradiční stránka pro všechny rodiče pohledem Táty

Liberecká pražírna - pražírna a prodejna kávy v centru Liberce