stránky pro všechny táty

Mýty o otcovství

Sám s dítětem

Pojďme se podívat za opačnou stranu barikády. I když ve vysoce rozvodové České republice vychovávají děti po rozvodu především ženy, řady mužů "samoživitelů" v posledních letech pozvolna stoupají. Jak to vypadá, když se o dítě stará sám muž?V ideální rodině se mužský a ženský element navzájem vhodně doplňují a jejich výchovné působení je tak harmonické a vyvážené. Dítě pak má každý den před sebou názorný příklad toho, jak se chovají muži a ženy a může si samo začít tvořit představu o rozdílnosti obou pohlaví.

Mýty o otcovství

Na cestě k větší angažovanosti v péči o děti stojí mužům stále několik stereotypních přesvědčení, které ve vztahu k mužům-otcům v naší společnosti převládají. Tyto mýty se opírají o několik představ, které se zakládají především na tzv. univerzalitě otcovství (chování otců je ve všech kulturách stejné) a na jeho přirozenosti (dispozice k rodičovství jsou vrozené a tudíž neměnné). Tento mýtus se velmi rozšířil zejména díky vývojové psychologii. Dlouhá léta se poukazovalo na to, že muži nikdy nemohou být tak schopnými pečovateli jako ženy, neboť k tomu nejsou přírodou vybaveni.

Poslední komentáře

Partneři

Střídavka - stránky nejen o střídavé péči

Táta na mateřské - netradiční stránka pro všechny rodiče pohledem Táty

Liberecká pražírna - pražírna a prodejna kávy v centru Liberce